Een gewichtsconsulente begeleidt, geeft tips en adviezen, motiveert en stimuleert gezonde mensen met gewichtsproblemen om een gezond gewicht te krijgen.

Overgewicht is een te grote vetvoorraad lichaamsgewicht in verhouding tot de lichaamslengte.
In Nederland heeft ruim 55% van de mannen en 50% van de vrouwen last
van overgewicht.


Gezondheidsrisico’s bij overgewicht

Bij overgewicht heb je meer kans op gezondheidsrisico’s zoals:

 • Diabetes type II
 • Hart- en vaatziekten
 • Galstenen
 • Jicht
 • Hoge bloeddruk
 • Spataderen
 • Gewrichtsklachten
 • Ademhalingsproblemen en slaapapnoe
 • Kanker
 • Menstruatiestoornissen
 • Psychosociale problemen

Alle adviezen die gegeven worden zijn gebaseerd op Het Voedingscentrum in Den Haag.


Werkwijze voor volwassenen

 • U leert gezond, gevarieerd en de juiste hoeveelheden te eten en te drinken.
 • U leert bewust te eten.
 • U leert juiste keuzes te maken ook in moeilijke situaties.

Een regelmatig bezoek bij uw gewichtsconsulente is een steun in de rug om het afvallen vol te houden.


Body Mass Index

Uw BMI wordt uitgerekend.
De Body Mass Index (BMI) is een goede methode om te berekenen of iemand over- of ondergewicht heeft. Hierbij wordt het lichaamsgewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat.

BMI <18.5: ondergewicht
18.5 – 25 : gezond gewicht
25 – 30 : overgewicht
30 – 35 : medisch overgewicht
>40 : zeer ernstig overgewicht

Bijvoorbeeld uw lengte is 1.70 en uw gewicht is 80 kg
dan is uw BMI : 80 (1.70 x 1.70) = 27.7 U heeft overgewicht.


Middelomtrek

Uw middelomtrek wordt gemeten.
De hoeveelheid buikvet is bepalend voor het risico op ziektes ten gevolge van overgewicht.
Een middelomtrek voor mannen van kleiner dan 94 cm en voor vrouwen kleiner dan 80 cm betekent een goede vetverdeling (geen verhoogd risico).
Een middelomtrek voor mannen tot 102 cm en voor vrouwen tot 88 cm betekent dat men mogelijk te zwaar is maar nog geen ongunstige vetverdeling heeft (nog geen verhoogd risico).


Kennismakingsgesprek

Het Kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek worden uw persoonlijke gegevens en uw eet- en leefgewoontes besproken. Dit om een duidelijk beeld te krijgen van uw eetpatroon.
Er wordt gevraagd een eetdagboek een aantal dagen bij te houden.
Dit kan schriftelijk maar ook digitaal.
Na aanleiding van dit gesprek en verslag wordt een behandelplan opgesteld die aan uw wensen en voorkeuren voldoet.
Er wordt een basisdagmenu opgesteld en door middel van opdrachten leert u varieren met verschillendevoedingsmiddelen zodat u kunt eten wat u lekker vindt.


Vervolgconsulten

Vervolgconsulten zijn ongeveer 30 minuten.
Tijdens deze consulten zal het Voedingsadvieshuis u begeleiden om op uw streefgewicht te komen en te blijven.
Daarnaast kunt u desgewenst per email of sms of whats app en eventueel via skype worden geadviseerd en gecoacht.
Weging/meting

Het Voedingsadvieshuis heeft een professionele weegschaal.
Deze weegschaal kan ook uw vetpercentage meten.
Moeilijke situaties

Ter sprake komen ook de moeilijke situaties zoals verjaardagen, feestjes, diners, vakanties ed. Om deze het hoofd te kunnen bieden, kan het Voedingsadvieshuis u tips en adviezen geven om keuzes te kunnen maken tussen al deze verschillende lekkernijen.

Dit alles is niet gemakkelijk soms moet er nogal wat veranderen om bepaalde eetgewoontes af te leren die al jaren aangewend zijn. Het Voedingsadvieshuis kan u daarbij helpen.
Ook emoties kunnen een rol spelen bij ongewenste eetgewoontes. Het Voedingsadvieshuis heeft een luisterend oor en kan u helpen door middel van de zelfcontrolemethode.

Alles wordt in vertrouwen besproken!


Beweegadvies

Beweging is voor het hele lichaam gezond daarnaast is het een belangrijk onderdeel om gemakkelijker af te vallen en op gewicht te blijven.
Kies daarom een sport die bij u past! Het Voedingsadvieshuis kan u daarbij helpen.
Het Voedingsadvieshuis vormt desgewenst wandel- en loopgroepen.